Створення: 18.03.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2016

Приватне акцiонерне товариство «Херсонське ремонтно-будівельне управління по бслуговуванню міського житлового господарства» скликає загальні збори акціонерів 29.04.2016р. о 10-00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Бериславське шосе, 7, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2015р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 25.04.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись в приймальні до директора Гоцуленко О.Р.

Реєстрація учасників зборів 29.04.16 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 1450/1496.
 • Основні засоби 1411/1468.
 • Запаси 13/5.
 • Сумарна дбт заборгованість 19/21.
 • Грошові кошти 3/0,4.
 • Власний капітал -230/-227.
 • Статутний капітал 150/150.
 • Поточні зобов’язання 1680/1724.
 • Збиток -380/-378.
 • Кількість акцій 1500/1500.
 • Чисельність працівників 4/4.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 49(4337) від 18.03.16.