Створення: 29.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 29/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2014:

  • звiльнена голова наглядової ради Юдiна Людмила Петрiвна, володiє 1% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 27.12.2010. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнена член наглядової ради Гоцуленко Ганна Григорiвна, володiє 5,4% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 27.12.2010. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений ревiзор Чепурний Павло Анатолiйович, володiє 3% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 27.12.2010. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • обрана головою наглядової ради термiном на три роки Юдiна Людмила Петрiвна, володiє 1% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана членом наглядової ради термiном на три роки Гоцуленко Ганна Григорiвна, володiє 5,4% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний ревiзором термiном на три роки Чепурний Павло Анатолiйович, володiє 3% акцiй в статутному капiталi, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.