Створення: 28.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 28/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена голова наглядової ради Юдiна Людмила Петрiвна, володiє 1% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 29.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена член наглядової ради Гоцуленко Ганна Григорiвна, володiє 5,4% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 29.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнений ревiзор Чепурний Павло Анатолiйович, володiє 3% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 29.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана головою наглядової ради термiном на три роки Гоцуленко Ганна Григорiвна, володiє 5,4% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана членом наглядової ради термiном на три роки Юдiна Людмила Петрiвна, володiє 1% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обраний ревiзором термiном на три роки Чепурний Павло Анатолiйович, володiє 3% акцiй в статутному капiталi, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.