Створення: 28.09.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 24/09/2015

  • Наказом директора вiд 24.09.15 звiльнена з 24.09.15 за власним бажанням головбух Румянцева Галина Володимирiвна, володiє 0,13% акцiй в статутному капiталi, на посадi перебувала з 01.12.1995. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Наказом директора вiд 24.09.15 призначена з 25.09.15 до припинення повноважень головним бухгалтером за сумiсництвом Румянцева Ганна Євгенiвна, володiє 3,53% акцiй в статутному капiталi, попередня посада головбух ПП «Инвестстройспецмонтаж». Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.