Створення: 23.07.2012

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента – 14/06/2012

14.06.12 керівником ПрАТ, на підставі повноважень, наданих загальними зборами 30.03.12, прийнято рішення про отримання безпроцентної позики у сумі 1450,0 тис.грн. Позикодавець ПП «Тіалнако», код ЄДРПОУ 38151708, адреса: м.Херсон, вул.Суворова, б.49, кв.5. Договір позики від 18.06.12, діє до 30.12.12. Умови повернення позики: шляхом перерахування коштів на рахунок позикодавця. Майно у заставу не передавалось. Дата зарахування коштів 20.07.12. Розмір позики становить 66,7 % вiд вартостi активів на початок 2012 року. Вартість чистих активів на початок 2012р. становить 2173,0 тис.грн. Цільове призначення коштів: поповнення обігових коштів товариства. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Гоцуленко Олексiй Ростиславович